Testing

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom du får symptomer på korona. Dette gjelder også for vaksinerte. Les mer om testing og symptomer hos helsenorge.no.

Trenger du å ta en selvtest, kjøper du dette på apoteket. Tester du positivt på en selvtest skal du gå i isolasjon med en gang. Du må også kontakte legekontoret for å få bekrefta testsvaret med en PCR-test. 

For testing på hverdager ring Dovre legekontor på 61 24 22 00.
Mandag til torsdag 08.30-11.00 og 13.00-14.30.
Fredag 09.00-11.00 og 13.00-14.30.

Det er ikke regionalt tilbud om testing i helg eller på helligdager. Det viktigste du kan gjøre om du tester positivt på selvtest, er å gå i isolasjon og at husstanden din går i karantene. Trenger du veiledning utover det du kan lese her og informasjonen du finner på nett og det er helg, kan du kontakte legevakt tlf. 116 117 for å komme i kontakt med smittesporinga lokalt.

Smittekarantene for nærkontakter
Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. Øvrige nærkontakter kan for eksempel være kolleger, klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk. Personer som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder. De må da følge reglene for smittekarantene.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn. Dette gjelder også for alle som har to vaksinedoser eller færre. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære skal teste seg så raskt som mulig. Du skal også teste deg etter 7 døgn. Hvis den er negativ kan karantenen avsluttes, forutsatt at du har holdt avstand til den smittede i hele karanteneperioden. Godkjent testmetode på begge testene er selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test. Hvis du tester positivt i karantenetiden skal du i isolasjon og følge reglene for det.

Husstandsmedlemmer som bor tett sammen med en smittet person
Hvis du bor sammen med den som er smittet og ikke kan holde nok avstand skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når personen du bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Du skal ta en koronatest raskest mulig og etter 11 døgn. Du kan avslutte smittekarantene hvis testen etter 11 døgn er negativ. (4 + 7).

Unntak fra smittekarantene
- Alle som har gjennomgått covid-19 de 3 siste månedene er unntatt smittekarantene.
- Alle som har fått oppfriskningsdose av koronavaksinen for over 1 uke siden er unntatt smittekarantene. Du må du teste deg hver dag med selvtest eller antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen.
- Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan få unntak i arbeidstiden ved å teste negativt på en selvtest eller antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Øvrige nærkontakter
Øvrige nærkontakter har ikke plikt til smittekarantene, men anbefales å teste seg på dag 3 og dag 5 etter at nærkontakten med den smittede skjedde. På begge testene kan du bruke selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test. Du bør også følge nøye med etter symptomer i ti døgn. Får du symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en koronatest. Hvis du tester positivt skal du i isolasjon og følge reglene for det. 

Utfyllende regler for karantene og isolasjon kan du lese hos helsenorge.no og hos fhi.no.