Balanse, stabilitet og vestibulærsans

Balanse, stabilitet og postural kontroll er alle begreper som benyttes for å beskrive kroppens dynamikk for å forhindre et fall eller som en tilstand der kroppen er i likevekt.  Stabilitet benyttes ofte for å forklare evnen til å ha kontroll på et eller flere ledd, slik at en er i en god utgangsposisjon til kraftavvikling. Balanse (postural kontroll) er en forutsetning for menneskelig bevegelser og gjør oss i stand til å gjennomføre oppgaver i ulike omgivelser. Postural kontroll er et resultat av komplekse interaksjoner mellom flere kroppssystemer (sanser) som er organisert rundt en målrettet handling og blir påvirket av omgivelsene hvor oppgaven utføres.

Vestibulærsansen
Dette systemet holder til i det indre øret vårt og gir opplysninger om hodes posisjon i forhold til kroppen, bevegelse og hvilke retning vi beveger oss i. Denne informasjonen går videre til hjernen som kan sende impulser til spesifikke muskler slik at vi ikke mister balansen. 

Barn er ofte glad i å «leke» med vestibulærsansen ved å snurre rundt og rundt som på en karusell. Da opplever de også svimmelhet. Det som skjer når vi snurrer rundt og rundt i raskt tempo er at vestibulærsansen blir «overstimulert» og klarer ikke gi et korrekt signal til hjernen. Da opplever hjernen at hodet beveger seg selv om vi har stoppet å snurre rundt.
 

Oversikt - Balanse stabilitet og vestibulær sans (PDF, 45 kB)

Aktivitetskort - Balanse, stabilitet og vestibulær sans (DOCX, 458 kB)​​​​​​​