Helsestasjon for barn 0-5 år

Koronavirus

På grunn av pågående smittesituasjon med koronavirus, ser vi oss nødt til å avlyse noen konsultasjoner ved helsestasjonen. De som har avtale i nærmeste framtid, vil bli kontaktet.

Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet vil bli prioritert, samt oppfølging av nyfødte.

Vi ber om at dere som trenger kontakt med oss, ringer i steden for å komme innom. 

Personalet på helsestasjonen kan bli omdisponert til andre oppgaver i kommunen. 

Vi tilbyr

De fleste helsekonsultasjonene er med helsesykepleier. Noen konsultasjoner omfatter også undersøkelse hos lege eller fysioterapeut.

Kontakt

Oddny Garmo
Ledende helsesykepleier
Mobil 917 91 621