Helsestasjon for barn 0-5 år

Dersom barn, ungdom eller foresatte trenger samtale/kontakt med helsesykepleier, så ta kontakt på telefon for avtale (tlf. 91 79 16 21 eller 91 75 67 62). Vi ønsker at barnet følges av bare en voksen, og at man helst unngår å ha med søsken hvis det er mulig.

Vi tilbyr

De fleste helsekonsultasjonene er med helsesykepleier. Noen konsultasjoner omfatter også undersøkelse hos lege eller fysioterapeut.


Ferie sommer 2022:
Helsestasjon og helsestasjon for ungdom er stengt uke 27 og 28

Kontakt

Oddny Garmo
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier
Mobil 917 91 621
Elisabeth Dalum
Sykepleier helsestasjon
Mobil 917 56 762