Helsestasjon

Dovre helsestasjon er lokalisert på Helsehuset på Dombås.

Helsestasjonen er en gratis tjeneste til barn og unge 0-20 år og deres foreldre.

 • Tilbud om hjemmebesøk til alle nyfødte innen to uker
 • Barnekontroller 0-6 år
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram
 • Foreldreveiledning
 • Ammeveiledning (vi har utleie av brystpumper)
 • Syns- og hørseltest
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Prevensjonsveiledning
 • Forskrivning av hormonell prevensjon til alle fertile kvinner fra 16 år
 • Gratis HPV-vaksinering til unge kvinner født i 1991 og senere. Ta kontakt med oss på tlf. 917 56 762 eller 917 91 621 for vaksinering. Mer info: (https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/informasjon-om-hpv-vaksine-til-unge-kvinner/)
 • Reisevaksinering
 • Smittevern
 • Helsetjenester til bosatte flyktningersjonen har ansvaret for følgende oppgaver:Tilbud om hjemmebesøk til alle nyf

 Ta gjerne kontakt med oss.

Helsestasjonen er organisert i Helse- og rehabiliteringsavdelingen.

Ledende helsesøster er Oddny Garmo.

 

 

Kontakt

Oddny Garmo
Ordfører
Mobil 975 41 648
Ann Kristin Hagevold
Helsesøster
Mobil 917 56 762

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås

 

 
Telefon: 61 24 21 00