Økt satsing for forebyggende arbeid i Dovre Kommune

Dovre kommune mottok våren 2020 midler fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen "Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten". Fra 15. mai 2020 til 31. januar 2021 arbeider fysioterapeut Helene Gjerde i 95% prosjektstilling og Elin Beate Galstad 5% innenfor helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Samtidig vil det som før være to kommunale fysioterapeuter i Dovre. Tilskuddet gir fysioterapitjenesten større mulighet til å gjennomføre viktig forebyggende arbeid. 

Det neste halve året er det flere prosjekt som skal gjennomføres i barnehagene og skolene på Dombås og Dovre. Det som er felles med prosjektene er at de skal bidra til barns motoriske utvikling, gi bedre trivsel og helse.
Et eksempel på hva som skal innføres er "SOLIDovre". Dette er et prosjekt etter inspirasjon fra Gausdalmodellen og Solid Start Sykkylven. Det overordna målet med prosjektet er at førskolebarna skal utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter før skolestart, og dermed ha et godt grunnlag for læring og videre utvikling. Fysioterapeutene skal dermed inn i barnehagene å stimulere til fysisk aktiv lek flere ganger i uken. 
Fysioterapeutene vil også være mer tilgjengelige i skolehelsetjenesten – mer info kommer etter hvert!

Vi gleder oss til å ta fatt på de nye prosjektene, og tar gjerne imot innspill fra innbyggere i Dovre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvild Haugom Amundgård, Helene Gjerde og Elin Beate Galstad

 

Vi ønsker alle en fin og aktiv sommer! 

Kontakt

Ingvild Haugom Amundgård
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut
Mobil 979 82 837