Fysioterapi

Målsettingen med fysioterapi er å forebygge muskel-/skjelettplager, begrense uheldig utvikling på grunn av skader eller sykdom som påvirker motorikk, samt å bidra til mestring i hverdagen.

Dovre kommune har tre kommunefysioterapeuter i hver sin 100 % stilling.

Fysioterapeutene har hovedkontor på Helsehuset på Dombås. I tillegg til poliklinisk virksomhet på Helsehuset tilbys også fysioterapi på Fredheim omsorgssenter, skoler og i barnehager, samt hjemme hos pasienten der dette er aktuelt. 

Alle kan ta kontakt direkte med fysioterapitjenesten. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege, men ved nyoppståtte plager anbefales det likevel en undersøkelse hos lege før bestilling.

 

Fysioterapitjenesten kan bidra med:

• Individuelle undersøkelser, vurderinger og behandlinger
• Rehabilitering, habilitering og opptrening
• Veiledning til egentrening/tilpasset fysisk aktivitet
• Informasjon og rådgivning innen helse og aktivitet
• Gruppetrening
• Hverdagsrehabilitering med tidsavgrenset og intensiv opptrening i eget hjem
 
 
Pris

Fra 1. januar 2017 ble sykdomslisten avviklet. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut må betale egenandel, med unntak av barn under 16 år og personer som får behandling for NAV-godkjent yrkesskade. Du vil få informasjon hos din fysioterapeut om dette, og hva takstene for behandlingen er. 

Fra 1. januar 2021 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler. Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over frikortgrensen. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Dovre kommune mottok våren 2020 midler fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen "Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten". Fra 15. mai 2020 til 31. januar 2021 arbeider fysioterapeut Helene Gjerde i 95% prosjektstilling og Elin Beate Galstad 5% innenfor helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Samtidig vil det som før være to kommunale fysioterapeuter i Dovre. Tilskuddet gir fysioterapitjenesten større mulighet til å gjennomføre viktig forebyggende arbeid. 

Kontakt

Ingvild Haugom Amundgård
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut
Mobil 979 82 837
Elin Beate Galstad
Fysioterapeut
Mobil 906 74 165
Cecilie Ness
Fysioterapeut
Mobil 918 85 762