Informasjon om jod-tabletter

Alle kommuner i Norge plikter å kunne tilby jod-tabletter til enkelte grupper av innbyggerne ved eventuelt radioaktive utslipp fra atomreaktorer. Dette gjelder barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivitet.

Dovre kommune har tabletter på lager til disse gruppene ved et eventuelt behov. Skoler og barnehager har jod-tabletter til alle elever og barn på lager, og disse vil bli distribuert fra skoler/barnehager ved et eventuelt utslipp. Tabletter til gravide og ammende vil bli distribuert fra legekontoret på Dombås.

Jod-tabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret, har fått redusert effekt. 

Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jod-tabletter lagret hjemme som en del av sin egenberedskap. Det forutsettes at disse anskaffes på egen hånd siden Dovre kommune kun har kapasitet til utdeling av jod-tabletter til barn og unge under 18 år, samt ammende og gravide.

Du kan lese mer om bruken av jod-tabletter på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det anbefales også at innbyggere til enhver tid følger rådene for egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.