Stortingsvalget 2017

Klikk for stort bildeValgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september.

Tidligstemmegivning:
Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli - 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Forhåndsstemmegivning:
Forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre det så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommunen innen 12. september kl. 17.00. Ta med legitimasjon med bilde og gjerne også valgkort når du møter fram for å forhåndsstemme.

Her kan du forhåndsstemme i Dovre:
Kommunehuset Båtsto alle hverdager mellom kl. 08.00 - 15.15.
Biblioteket Dombås i bibliotekets åpningstider.
Fredheim Omsorgssenter: mandag 4. september kl. 10.00 - 13.00

Stemme hjemme?
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme. I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme. Søknaden sendes Valgstyret i Dovre senest 6. september - epost: postmottak@dovre.kommune.no, tlf. 61 24 21 00

 

Kontakt

Sissel Rykhus
Leder rådmannskontor
Telefon 947 82 095