Kommunereform og veien videre

Kommunereform og veien videre

Dovre var sammen med Sør-Fron de eneste kommunene i Oppland som i sin folkeavstemming sa ja til en kommunesammenslåing. 

Den 8. september la Fylkesmannen i Oppland frem sin anbefaling til Storting og regjering.
 
Fylkesmannen konkluderte med det samme og mente det var naturlig at Dovre og Lesja ble en kommune. Fylkesmannen brukte mye av de samme argumentene som ble brukt i kommunereform prosessen for Lesja og Dovre. Han er spesielt tydelig på utfordringer innen helse og omsorg samt samfunns og næringsutvikling. Topografi og demografi ble også nevnt.
Han stiller samtidig tydelige krav til at staten må utvikle kommunene med kompetansearbeidsplasser, være tydelig på hva de vil og flytte ut statlige arbeidsplasser.
Samtidig erkjenner Fylkesmannen at vilje til å gå i mot folkets vilje er liten på Stortinget og forholder seg til det.
 
For Dovre som blir « ufrivillig» liten» mener Fylkesmannen at kommunen må få kompensasjon fra staten.
 
Dovre gjorde med bakgrunn i folkeavstemmingen et positivt vedtak i kommunestyret om kommunesammenslåing. Lesja gjorde det motsatte med utgangspunkt i resultatet av folkeavstemmingen i Lesja.
Det som er felles for begge kommunene er at kommunestyrene har gjort vedtak om å vektlegge samarbeid innen helseområdet og samfunns og næringsutvikling. Dette er konkret fulgt opp med et felles møte mellom OKO styret i Dovre og Livsløpstyret i Lesja.
Det vil være avgjørende for fremtidige gode tjenester i Lesja og Dovre at vi finner gode og hensiktsmessige samarbeidsløsninger som sikrer gode tjenester og fremmer samfunns og utviklingsoppgaver i begge kommunene.
Akkurat nå er debattene i gang i begge kommuner.
 
Jeg mener at valget om utvidet samarbeid er den eneste veien å gå og samarbeid innen helse og omsorg er der vi må starte først.
 
Bengt Fasteraune