Vil du lære mer om Villreinen? Delta på gratis møte på Toftemo mandag 23. januar

Lær om Villrein!
I første runde om Villreinarven ble det etterspurt mer informasjon om selve dyret reinen.
Runde to med møter vil derfor gi kunnskap om rein. Etter dette møtet vil dere selv kunne gi svar på spørsmål om rein. Villreinmøtet er spesielt beregnet for de i næringslivet som ser muligheter for verdiskapning i bedriften gjennom fokus på villrein og Villreinarven.

 

 Toftemo turiststasjon Dovre mandag 23. jan kl 09:00 – 12:30

Gratis deltagelse og gratis servering!

Kristin Gansmo Brenna, Naturveileder ved Villreinsenteret Nord og Dag Inge Bakke fra Vågå tamreinlag og Fjellsenteret i Lom informerer om:

-Reinen - det spesielle dyret som er tilpasset vårt klima

-Ett år i villreinens rike

-Habitat. Leveområde

-Historisk perspektiv

-Utfordringer for reinen og sårbarhet

-Totalressursen vill og tam rein

 

Møtetidspunkt:

Meld deg på i dag, siden det er servering på møtene 

PÅMELDING HER


Toftemo turiststasjon Dovre mandag 23. jan kl 09:00 – 12.30


Villreinarven ved Gudbrandsdalsmusea

Prosjekledelse ved Nordveggen. Camilla Coldevin og Solveig Brøste Sletta.