Vil du bli meddommer?

Dovre kommune skal velge meddommere til Nord-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett og jordskifteretten.

Kommunen skal også foreslå skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettsystem. Det blir ikke stilt noe krav til den faglige bakgrunnen til en meddommer, noe som henger sammen med prinsippet om at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn".

For å være meddommer må du bl.a.:

  • være bosatt i Dovre kommune
  • ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret
  • være norsk statsborger
  • være fylt 21 år, men være under 70 år (øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer)
  • snakke og forstå norsk
  • være lovlydig

Det gjøres oppmerksom på at noen kan være utelukket fra valg på grunn av sin stilling eller vandel etter domstolsloven §§ 71 og 72.

Hva vil det si å være meddommer?
Meddommere er vanlige innbyggere, kvinner og menn, som er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Det er et viktig rettsprinsipp at man skal dømmes av sine likemenn.
Som meddommer kan du regne med å bli innkalt en til tre ganger i året. De fleste saker varer en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

For mer informasjon - se www.domstol.no

Søknaden skal inneholde fullt navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer og yrke. 

Søknaden kan sendes til:

postmottak@dovre.kommune.no eller

Dovre kommune
Kongsvegen 4
2662 Dovre

Frist for forslag 20. mars 2020.

 

Klikk for stort bilde