Utlysning: Medlem skadefellingslag Dovre kommune - Søknadsfrist 19.7.2017

Det er ønskelig å ta inn ett nytt medlem på skadefellingslag Dovre.

Skadefellingslaget er organisert med en leder og nestleder og er underlagt rådmannen i Lesja.

Medlemmer på laget kan bli spurt om å delta i skadefellingsaksjon ledet av et av lagene i Lesja. Det vil si at utlån av skadefellingspersonell mellom skadefellingslagene Dovre, Lesja øst og Lesja vest praktiseres.

Medlemmene på fellingslaget må være personell som kan stille på kort varsel og som kan delta på fellingsforsøk som kan foregå over flere dager. Medlemmene må være til å stole på, kunne forstå og rette seg etter instruks/leder og kunne samarbeide i et lag. Alle personer over 18 år som er registrert i jegerregisteret kan søke om å være med i fellingslag.

Ved rekruttering av nytt medlem vil rådmannen i samråd med leder i fellingslaget velge ut aktuell nytt medlemm etter flere kriterium og behov. Kriteriene som vil bli vektlagt er blant annet: Erfaring med praktisk jakt og fangst, faglig kompetanse, geografisk tilknyttning og lokal kunnskap, arbeidssituasjon, personlig egnet til formålet.

Kan evt. fås tilsendt på anmodning. Søknadsfrist er 19.07.2017.

Søknad sendes Lesja kommune, Pb. 53, 2665 Lesja eller postmottak@lesja.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mats Heidsve 61 24 41 11 / 917 33 693 eller Gunhild Fløttum 61 24 41 27.