Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Klikk for stort bildeSøk tilskudd til bedriftsintern opplæring fra Innlandet fylke innlandetfylke.no Innlandet fylkeskommune kan gi tilskudd til bedrifter som ønsker å styrke kompetansen til de ansatte. Søknadsfrist 28. oktober.

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Søker må utarbeide en opplæringsplan som tar hensyn til følgende:

  • Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte
  • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida
  • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger blir endr

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke.

Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.

Søknadsfrist 28. oktober 2020.

Informasjon og søknadsskjema på regionalforvaltning.no. I søkefeltet skriver du bedriftsintern opplæring i Innlandet 

Ved spørsmål, kontakt Innlandet fylkeskommune: 

Turid Lie, tlf. 976 30 102, epost: turid.lie@innlandetfylke.no

Sissel By Ingvaldsen, tlf. 911 54172, epost:  sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no