Storstilt markering av Fokstumyra naturreservat og 100 år med vern av naturområder i Norge.

Fokstumyra naturreservat fekk vernestatus i 1923 og var det fyrste større naturområdet som blei verna i Norge. Torsdag og fredag førre veke, 17.-18. august, hadde Statsforvaltaren i Innlandet (SFI) invitert til feiring av denne viktige hendinga i norsk historie.

God stemning i teltet på tunet på Fokstugu Statsforvaltaren i Innlandet, ved Kristina Skamsar. H.K.H. Kronprins Haakon held tale i høve 100-årsmarkeringa. Dovre kommune, ved Kari Bentdal Skule-elevane Anton og Johanne viser fram fotoutstillinga til kronprinsen Statsforvaltaren i Innlandet, ved Benedicte Kvalsund Godt oppmøte da utkikkstårnet Rullesteinen blei opna. Dovre kommune, ved Kari Bentdal Ordføraren i Dovre held opningstale og klipper snora for utkikkstårnet Rullesteinen. Statsforvaltaren i Innlandet, ved Benedicte Kvalsund Urframføring av Urd, av gruppa Urd beståande av Sigurd Brørs og Bjørn Sigurd Glorvigen. Dovre kommune, ved Kari Bentdal

Feiringa starta torsdag med symposium på Dombås hotell med spesielt inviterte gjestar og med tema "Naturvernet i Norge 100 år - historien, status og framtidsutsikter". Her var representantar frå kommuneadministrasjonen til stades.  Ordføraren og representantar frå administrasjonen deltok deretter på jubileumsmiddag på Kongsvoll, der H.K.H. Kronprins Haakon var heiders gjest. Fredag var det folkefest på Fokstugu Fjellstue. I overkant av 200 personar deltok på markeringa, med godt oppmøte frå bygdafolket. Her var også H.K.H. Kronprins Haakon og mange fekk gleda av å høyre hans tale om naturvern og om Fokstumyra. Laurits Fokstugu ynskte velkommen til gards, Ragnar Sønstebø fortalte litt om oppveksten på Fokstugu og las dikt etter bestefaren Ragnar Solberg Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro heldt ei tankevekkande tale om utvikling på klima- og naturmiljøfronten, der ho la vekt på kor viktig det er at vi endrar kurs. Skuleelevane Anton og Johanne fekk vist kronprinsen fotoutstillinga lagd av 5. og 6. klasse ved Dovre skule og Bjørn Sigurd Glorvigen og Ådne Svalastog deltok med Dovretoner og var med å skape den gode stemninga på gardstunet. På ettermiddagen blei utsiktstårnet "Rullesteinen" ved Storrhusranden offisielt opna av SFI. Arkitekten Ola Henning Bergseng heldt ei personleg tale, det blei dans på tårnet og gruppa Urd hadde urframføring av stykket Urd.

H.K.H. Kronprins Haakon på Fokstumyra Statsforvaltaren i Innlandet, ved Karianne Stordal