Spørreundersøkelse om næringsutvikling i Dovre

Klikk for stort bilde Politikerne i Dovre trenger innspill fra næringsaktører og andre som er opptatt av næringsutvikling.

 
Politikerne i Dovre ønsker å fremme næringsutvikling i kommunen, og har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Arbeidsgruppen ønsker tips og innspill fra næringslivet og andre i kommunen på hva som kan og bør gjøres! Gruppa håper derfor på hjelp fra deg ved at du besvarer undersøkelsen. Jo flere tilbakemeldinger, desto bedre muligheter for å foreslå tiltak som nytter. Spørreundersøkelsen er sendt ut på e-post til de næringsdrivende i kommunen. Har du ikke mottatt den, kan du ta den her. Det tar omtrent 10 minutter.

Alle besvarelser er anonyme, og vil kun brukes som innspill til arbeidsgruppa for videre arbeid med næringsutvikling. 
Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen, kan du ta kontakt med gruppeleder Ida Amble Ruge, tlf. 48154662. 

Gå inn på spørreundersøkelsen her:

Vi setter pris på svaret ditt innen 9. november. 

Takk for hjelpen! 

 

Vennlig hilsen

Ida Amble Ruge

Anita Frich

Knut Nytun

Odd Morten Taagvold