Spillemidler til idrettsanlegg

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg- ny ordning fra 1. oktober. Da åpnes en ny portal for søknad om spillemidler. Bruk lenken https://www.anleggsregisteret.no/ for å komme til søknadsskjema.

Om dere ønsker å søke om spillemidler til anlegg, kontakt kommunen så snart som mulig. Før det søkes om midler til anlegg, må anlegget ha en idrettsfunksjonell godkjenning av kommunen, og anlegget må prioriteres inn i rullering av handlingsprogram for anlegg i kommunedelplanen.

Kontakt; Dombås skistadion - Klikk for stort bildeDombås skistadion Jon Linderud  kulturkonsulent Anethe Kleven anethe.kleven@dovre.kommune.no tlf.  61 24 21 00.