Smittevern- årsmøter i lag og foreninger

Det er snart tid for årsmøter i lag og foreninger, og mange planlegger møter. I forhold til smittevern er det føringer og anbefalinger for samling av mennesker. Årsmøter er definert som arrangement. 

Årsmøter kan gjennomføres i tråd med gjeldende føringer fra regjeringen, altså maks 10 personer samlet.
Møtet må da legges til et sted hvor gjeldende smittevernregler kan overholdes.

Et arrangement(eks årsmøte) med opptil 10 deltagere som holdes på eksempelvis et serveringssted der gjeldende krav til smittevernregler kan overholdes trenger ikke godkjenning fra legekontoret.

Det som trengs er at det utpekes en arrangør som skal sørge for at smittevernregler følges. Se informasjon i link under, spesielt "Hva gjelder for arrangement" og "Hva kreves av en arrangør?"

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/#tocNode_6

Årsmøter samler vanligvis mer enn 10 personer, og skal være åpne for medlemmer av lagene. For at årsmøter skal gjennomføres etter de gjeldende føringene må en se på alternative løsninger som nettmøter eller utsette årsmøter inntil det kommer lettelser i tiltakene. 

For de som skal søke kulturmidler er fristen 15. april, der det er krav til vedlegg med vedtatt årsmelding og aktivitetsplan. Disse vedleggene kan ettersendes når søknaden er sendt inn. Utbetaling av midler blir gjort når vedleggene er ettersendt til kommunen. Mer info ang. kulturmidler kommer nærmere.