Regjeringens tiltak mht. pandemien

Basert på regjeringens tiltak  som ble annonsert 13.januar, så vil Dovre kommune fom mandag 17.januar;

  • Ha åpent rådhus.
  • Men samtidig anbefale hjemmekontor for de ansatte der dette er praktisk mulig å gjennomføre.
  • Dagtilbudet ved Dovre Frivilligsentral Furukroken er stengt inntil videre.

Tiltakene gjelder inntil videre (Regjeringen skal vurdere iverksatte tiltak på nytt tidlig i februar).