Oransje farevarsel for flom og skred - ekstremværet "Gyda"

Tirsdag oppgraderte meteorologene den "atmosfæriske elva" til ekstremvær. Været har fått navnet "Gyda".

Det blir mest nedbør fra onsdag ettermiddag og til torsdag kveld. I tillegg vil det bli mye vind og høy temperatur.
Alt dette medfører at det er oransje farevarsel for flom og skred i Dovre kommune.

Kommunen har eget personell og utstyr i beredskap, og har avtaler med entreprenører om bistand ved behov.

Dovre kommune ber private sjekke at egne grøfter og stikkrenner er åpne, og sikre egne verdier som kan stå utsatt til.

Det anbefales å følge med i media for oppdaterte varsler og evt meldinger.

På NVE sin tjeneste www.varsom.no finnes det oppdaterte farevarsler og ellers mye god informasjon om flom og skred.