Oppheving av vedtak!

Klikk for stort bilde Forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner, oppheves fra klokken 18.00  torsdag den 9. august 2018.

Det vises videre til Forskrift om brannforebygging §3:

"Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann."

Det betyr at en nå kan koke seg en kaffekopp og grille seg en pølse, dersom forholdene ligger tilrette for det og den som er ansvarlig for aktiviteten tar nødvendige forholdsregler.

- driv på sikker plass med tilgang til slokkevann
- vær oppmerksom på små gnister som kan fly avsted og ulme
- vær helt sikker på at bål/grill er fullstendig slokket før du forlater stedet
- ha tilgang til slokkemiddel
- husk at bål i utmark kan antenne røtter som ulmer i så mye som to uker før det bryter ut brann på overflaten.

Selv om det er kommet noe regn er det fortsatt tørt i grunnen og det er mye dødt, lett antennelig og brennbart materiale i skogbunnen.

Minner også om at det er forbudt å brenne avfall. Vi har for mange utrykninger gjennom året på grunn av slik aktivitet. Ulovlig brenning som medfører utrykning vil bli anmeldt.

Mvh Lesja og Dovre brannvesen