Offentlig høring - valg av meddommere for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Dovre kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Nord-Gudbrandsdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut på alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett, jordskifterett og skjønnsmedlemmer ligger vedlagt på denne siden. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 27. mai 2020.

Høringssvar kan sendes til postmottak@dovre.kommune.no eller sendes til Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre
 

Vedlegg:

Meddommere for valgperioden 2021 - 2024 (PDF, 258 kB)