Ny fiberutbygging i Dovre i 2020

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. Det er Skjåk Energi og Eidefoss Nett som står for gjennomføring av fiberutbyggingen, med sine underentreprenører.

Etter dialog mellom Regionrådet og Eidsiva er det bestemt at det ikke blir oppsøkende salg angående utbygging av fiber til hjemmet av hensyn til koronasituasjonen. 

De som ønsker bredbånd må gå inn på nett og registrere interesse for så å bli oppringt av selger.

Side for registrering finner du hos Eidsiva Bredbånd, her: Fiber til hjemmet-Dovre

Vi gjør oppmerksom på at det kun er husstandene som er innenfor kartene på landingssiden som har mulighet for å få fiber til hjemmet i denne omgang. For aktuelt utbyggingsområde i Dovre, klikk nedenfor:

Toftemo-Blestergrendi-kart 

Utbyggingen vil starte utpå våren, det er ikke avklart hvilket område som er først ut. Ferdigfristen er november 2021. En del av områdene vil bli koplet opp før den tid.

Hvis du har bedrift i samme området i Dovre, må  du ta kontakt direkte med Eidsiva for å høre om det er muligheter for å få fiber til bedrift i forbindelse med denne utbyggingen.