Nødvarsel - informasjon til kommunens innbyggere og besøkende

Stortinget har vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke den sivile beredskapen i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobil er et av disse tiltakene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ledet arbeidet og jobbet tett sammen med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og mobiloperatørene, for å etablere en slik løsning. Systemet ble levert rett før jul, og er klart til å tas i bruk av Politiet for å varsle om reelle hendelser. Systemet er grundig testet, i begrensede områder og på såkalt testkanal. Det betyr at det er svært få i publikum som har opplevd å få et test-nødvarsel til sin egen mobiltelefon. Første store test av Nødvarsel mot publikum planlegges i forbindelse med varslingsprøven (test av Sivilforsvarets tyfonanlegg) onsdag 14. juni 2023.

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender. Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.

Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk. Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er:

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

Mer informasjon finner du på https://www.nodvarsel.no/