Næringspub i Dovre!

Klikk for stort bildeSkåppå og Dovre kommune inviterer alle interesserte til næringspub i Dovre 30. januar. I samarbeid med Sparebank1 Lom og Skjåk og Trollbinde, vil vi arrangere jevnlige næringspuber i kommunen i 2020. 

Første næringspub blir 30. januar kl. 19.00-21.00 på Dombås Hotell. Da kommer SJ Norge for å presentere sine planer for overtakelsen av driften av Dovrebanen og Raumabanen, og hvilke muligheter det kan bringe med seg for lokalsamfunnene rundt jernbanestrekningene. 

Nasjonalparkriket vil også bidra inn i diskusjonen, bl.a. med å belyse hvordan næringslivet og lokalsamfunnet kan gripe disse mulighetene. Innledningsvis vil Skåppå introdusere kvelden, fortelle litt om hva Skåppå kan bidra med ovenfor næringslivet. Alle som er engasjert i næringsutvikling i Dovre er velkommen - enten som næringslivsaktør, politiker eller som privatperson.

Målet med næringspubene er å lage et møtested for engasjerte personer i kommunen, og en arena for å diskutere muligheter, kanskje finne nye samarbeidspartnere, og å gi litt inspirasjon for mulig utvikling av Dovre kommune. På de fleste næringspubene vil lokale aktører presentere ulike erfaringer og problemstillinger. Vi vil etterhvert også arrangere idéverksted for næringsutvikling i Dovre, og også invitere andre foredragsholdere til næringspubene.

Vi gleder oss, og håper både næringslivsaktører, politikere og privatpersoner kommer til næringspubene utover året, for å jobbe sammen for utvikling i Dovre kommune og i regionen!

Kontakt

Steinar Tolf Jacobsen
Næringskonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 970 77 039