Min dag skal være en god dag

Det er ofte små, enkle endringer som kan skape god livskvaliet.

 Vi trenger din hjelp!

Dovre kommune trenger din hjelp til å planlegge hvordan vi felles kan skape god livskvalitet og tilrettelegge for å kunne bo hjemme lengst mulig.

Pleie- og omsorgstjenesten jobber i år med prosjektet «min dag skal være en god dag». Målsettingen med prosjektet er å kartlegge behov fra innbyggerne, og å bevisstgjøre på mulige tiltak som de selv og kan utføre for å kunne sikre å kunne bo hjemme lengst mulig.
Den 18. oktober lanserer vi en spørreundersøkelse for å få opp innbyggernes holdninger og behov for hvordan de ser for seg framtida. Undersøkelsen er rettet mot å tenke forebygging i hjemmet og å få fram ønsker om sosiale aktiviteter.

 

 

QR-koden sender deg direkte til skjemaet:

Skjema finner du også her

Hvis du ikke har mulighet til å svare digitalt, kan du få spørreskjema på biblioteket Dombås eller kommunehuset Dovre.

Svarfrist er 15.11.21

Det blir ofte satt søkelys på alderdom som grunnlag for tilrettelegging. Men det kan være mange andre grunner for å tenke god tilgjengelighet i hjemmet. Sykdommer og ulykker kan inntreffe når som helst. Og det er også mye lettere å kjøre barnevogn uten hindringer.
I tillegg til spørreundersøkelsen, vil vi også få besøk av to sterke folkehelseressurser i høst.
Ine Wigernes kommer 28. oktober. Hun besøker Fredheim og skolen.
Tone Bye (generalsekretær i Stiftelsen Livsglede for eldre) kommer og forteller om livsglede for eldre og mulighetene velferdsteknologien gir på Jetta den 8. november.
Ytterligere informasjon kan dere få hos:

Reidun Øygard, Prosjekteier Dovre. e-post: reidun.oygard@dovre.kommune.no. Tlf.  415 01 865
Geir Arne Hageland, Leder styringsgruppe. E-post: gah@funkibator.no. Tlf. 909 72 682