KURS I MESTRING AV DEPRESJON (KID) I LESJA/ DOVRE HØSTEN 2017

Tjeneste for psykisk helse og rus i Dovre kommune i samarbeid med Lesja kommune arrangerer KiD- Kurs i mestring av depresjon. Kurset er rettet mot personer som har eller har hatt perioder med nedstemthet og symptomer av depresjon. Fokus også i forebygging. Metoden er godkjent og anbefalt av Helsedirektoratet. Er du interessert, ta gjerne kontakt med Leena Kaarbø tlf 90810738 eller Liv Enstad 91886459! Påmeldingsfrist 04.09.17 og første samling 11.10.17.

Kurssted : Møterommet i Helsehuset på Dombås, 2. etasje.

Kursledere: Liv Enstad og Leena Kaarbø

Tidspunkt: Onsdag  kl 17-19.30

Møtedatoene:

11.10.17

18.10.17

25.10.17

01.11.17

08.11.17

15.11.17

22.11.17

29.11.17

13.12.17

10.01.18

Kontakt

Leena Kaarbø
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 908 10 738