Kulturprisen 2020 til Johannes Brualøkken

Klikk for stort bildeKulturprisen 2020 Anethe Kleven Johannes Brualøkken mottok kulturprisen på konsert, som han selv var arrangør for, tirsdag kveld. 

Oppvekst, kultur,- og omsorgsstyret i Dovre kommune vedtok i møte 14.09.20 at Kulturprisen 2020 går til Johannes Brualøkken. 

Overrekkelse av prisen ble en overraskelse for prisvinner og tok sted på Toftemo Turiststasjon på konserten som Johannes var arrangør for, GLO2020. 

Kulturprisen for Dovre deles ut av oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret.

Prisen tildeles den person, verksemd eller organisasjon som har bidratt til å fremme kulturlivet i Dovre og elles gjort seg fortent til prisen gjennom kulturell innsats for bygda. Prisen er en diplom innramma i en treramme (utskåret- emblem), og en sjekk på kr. 5000,-

Johannes Brualøkken har vært en pådriver for mange lag og organisasjoner i Dovre. Han støtter opp om mange aktiviteter som skaper trivsel, opplevelser og bidrar til engasjement, kunnskap og inspirasjon. 

Johannes har i mange år støttet kulturlivet med å bringe profesjonell kunst og kultur til bygda. Han har bidratt med midler og kompetanse slik at de som driver med utøvende kunst, og spesielt musikk har kunnet nå ut til publikum med konserter og cd- utgivelser. 

Fra nominasjon av kandidat: 

Han har alltid ønskst å gje bygdefolket opplevingar  i sitt eige lokalmiljø, frå kino til opera med alt det andre imellom. Han har skaffa seg ei svært stor kontaktflate som han har pleia og ønskt å dele med oss. Vi takkar for alle dei stundane vi har hatt av kulturopplevingar gjennom alle år, og som vi har fått fordi Johannes har tykt at " vi treng da kje reise til by`n for å oppleve det! " 

Kulturprisen ble overrekt av Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste. 

Klikk for stort bildeKulturprisen 2020 Anethe Kleven  

Klikk for stort bilde Anethe Kleven  

 

 

 

 

 

 

Prisvinner fikk stående applaus og gratulasjoner av publikum, som var tilstede under konserten med Per Arne Glorvigen (bandoneon), Øyvind Gimse (cello), Bernt Ola Volungholen (sang) og Christian Ihle Hadland (piano). 

Klikk for stort bilde Anethe Kleven  

 

 

 

 

 

Dovre kommune gratulerer Johannes Brualøkken med kulturprisen 2020!