Kultur- og idrettsstipend til Sondre Olsen- Bye og Tanya Georgiievska

Klikk for stort bilde Danseparet ble tildelt Dovre kommunes kultur- og idrettsstipend på Boogie Feet`s festivalen lørdag 4. august i Minneparken på Dombås.

Klikk for stort bilde Sondre Olsen- Bye og Tanya Georgiievska har utmerket seg som dansere i sjangeren Boogie Woogie. Danseparet har vunnet priser i flere nasjonale og internasjonale konkurranser og mesterskap. De er begge medlemmer i LesjaDovre danseteam.

Sondre har danset swing siden han var 5 år. Han deltok på norske talenter i 2007 og etter det har han satset på dans. Etter hvert møtte han Tanya, som er fra Ukraina.  Tanya startet med klassisk dans da hun var 4 år, og har satset på dans i oppveksten innen ulike sjangre. Sondre og Tanya har vært dansepartnere siden 2015. Sammen har de etablert seg profesjonelt i sjangeren Boogie Woogie og kurser, holder oppvisning og deltar i konkurranser.

De har hatt flere kurs også for skoleklasser og dansere i Dovre og Lesja.

De sprer danseglede,  kjennskap til sin sjanger, og er primus motorer for Boogie Feet`s festivalen sammen med LesjaDovre danseteam.

Oppvekst,- kultur og omsorgsstyret vedtok i møte 21. juni 2018 at kultur- og idrettsstipendet tildeles Sondre og Tanya.

Klikk for stort bilde Dovre kommunes idretts- og kulturstipend

Dovre kommunes idretts- og kulturstipend er en pris som skal bidra til stimulanse og muligheiter for vidareutvikling i den valte profesjon innanfor idrett kan stipendet gis til en lovande utøvar som er etablert på nasjonalt nivå, og som er i ferd med å etablere seg på internasjonalt nivå.

Innanfor kultur kan stipendet gis til en person som har utmerket seg gjennom kulturell utfolding eller skapande verksemd, og som er i ferd med å etablere seg på et profesjonelt nivå.

Det er i statuttane lagt vekt på ulike faktorar som skal vektlegges ved en vurdering av stipendet. Forslag om tildeling av stipendet kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.

Stipendets størrelse er på kr 20 000,- som må leggast inn i kommunens budsjett.

Tidligere tildelinger:

-1995:Ivar Mikal Ulekleiv

-2010: Hilde Katrine Engeli

-2012: Lise Granden Berg

-2015: Johanne Killi og Marcus Kleveland

 

Boogie Feet`s festivalen 2018 i Minneparken på Dombås Open Air arr.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde