Kommunal kompensasjonsordning lokale virksomheter - Dovre kommune

Klikk for stort bildeDovre kommune har mottatt kr. 250.000 i statlige midler for å avhjelpe virksomheter som er sterkt rammet økonomisk av nasjonale og lokale smitteverntiltak, som følge av koronapandemien.

Kompensasjonsordningen og beskrivelse av den er lagt ut på regionalforvaltning.no, og virksomheter som dekker kriteriene for ordningen må benytte seg av denne plattformen for å søke. 

Støtten skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap i 2021 (jan - t.o.m. april), som følge av smitteverntiltak og nedstenging, og er spesielt rettet mot virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Fellestiltak innenfor nevnte bransjer kan også støttes.

Søknadsfrist er 15. mai 2021. Det er begrenset med midler, og avkortinger i søknadssum eller avslag kan forekomme.

Har du spørsmål, ta kontakt med Steinar Tolf Jacobsen på tlf. 97077039 eller steinar.tolf.jacobsen@dovre.kommune.no

Mer om ordningen, samt søknadsskjema finner du her