Inforskriv frå landbrukskontoret - mars 2021

Landbrukskontoret har produsert eit nytt infoskriv. Du finn infoskrivet her (PDF, 497 kB)

Av innhaldet kan nemnast:

 • Covid- 19 og timeavtaler.
 • Produksjonstilskudd del 1
 • Kommunalt tilskudd til landbruksformål (Lesja)
 • Gjødslingsplanlegging
 • SMIL-midler
 • IBU–midler/Innovasjon Norge
 • Gårdskart og seterarealer
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Info om nedfalte telefonkabler
 • Skogbruksplan – refusjon fra skogfond
 • Skog- og landbruksveger – kjøving
 • NMSK-tilskudd skogbruk
 • Info om avfallshandtering
 • Plastaksjon
 • Torv
 • Velferdsordninger
 • Om søknadspliktige tiltak
 • Skrantesyke – Chronic wasting disease
 • Nedkjemping av fremmedplante – Blåleddved
 • Kommunedelplan for naturmangfold i 2021
 • Sesongarbeidskraft i landbruket
 • Aktuelle frister/datoer
 • Nye roller
 • Staben ved landbrukskontoret
 • Mulighet for å hente infoskriv på kommunehusene