Informasjonsmøte om tilskuddsordningen Grønn Framtid

Har du en grønn idé du ønsker å realisere, er du velkommen til informasjonsmøte om tilskuddsordningen Grønn Framtid på Otta 5. februar.

 

Klikk for stort bildeHar du en grønn idé du ønsker å realisere?

Informasjonsmøte om tilskuddsordningen Grønn Framtid

5. februar kl. 1400 på Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdal – Skansen 7 på Otta.

 

Oppland Fylkeskommune har satt av 50 millioner kroner i næringsfondet Grønn framtid. Grønn framtid skal bidra til bærekraftig næringsutvikling og grønn omstilling i Oppland. Næringsfondet fungerer som en tilskuddsordning, der gründere og bedrifter kan søke om midler til sine prosjekter.

Prosjektene som får støtte må være:

  1. Grønne: prosjektene må ha en tydelig miljø- og klimaprofil, gjerne med en dokumenterbar grønn effekt
  2. Kommersielle: prosjektene må bidra til verdiskaping og lønnsom næringsvirksomhet, gjerne også arbeidsplasser i fylket
  3. Innovative: prosjektene må ha en viss grad av nyskaping og nyutvikling. Grønn framtid skal bidra til å utvikle nye ideer, produkter, tjenester og konsepter

Prosjekter som får støtte er innenfor alle sektorer av næringslivet i Oppland, som for eksempel reiseliv, landbruk, industri, materialproduksjon og digital teknologiutvikling. Det viktigste er at ideen er ny, og at den er grønn.

Lurer du på om du kan få støtte til å realisere din idé, og i tilfelle hvordan?

For å informere om ordningen og hvilke muligheter den gir, arrangerer Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal et informasjonsmøte den 5. februar fra 1400-1600, på Regionkontoret på Skansen 7, Otta.

Prosjektleder Simen Kristiansen fra OFK kommer for å forklare litt om bakgrunnen for og målene med ordningen, og hvilke typer ideer og prosjekt som kan få tilskudd. Her kan det være mange nyttige tips å ta med seg.

Vi anbefaler alle som har en idé som kan bidra til omstilling og bærekraftig verdiskaping om å ta turen, for å undersøke hvordan du kan få tilskudd til å realisere din idé!

For mer informasjon om Grønn Framtid: https://www.oppland.no/gronnframtid/

 

Klikk for stort bilde

Kontakt

Steinar Tolf Jacobsen
Næringskonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 970 77 039