Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

Valgloven § 6-7.Offentliggjøring av godkjente valglister

Valgstyret i Dovre godkjente de innkomne listeforslagene i møte 13.5.19. 

De offisielle valglistene er lagt ut til gjennomsyn på www.dovre.kommune.no