Forlenget tiltak- Fritidsaktiviteter for barn og unge i Dovre innstilles tom. 23.04

Smittevernlegen i Dovre har i dag 13.04 besluttet at fritidsaktiviteter for barn og unge i Dovre er innstilt tom. 23.04, pga. smittesituasjonen med Covid- 19 i Dovre kommune. 

Innstilling av fritidsaktiviteter gjelder i første omgang tom. fredag 23. april. 

Fritidsaktiviteter på tvers av Lesja og Dovre kommuner er også innstilt tom. fredag 23. april. 

Vær forberedt på at tiltak kan forlenges. 

Fritidsaktiviteter i Lesja kommune for barn og unge kan gå som normalt. Beslutningen ang. innstilte og åpne fritidsaktiviteter er besluttet av smittevernlegene i Lesja og Dovre lørdag 10.04, og forlenging av tiltak 13.04, og gjelder fra beslutningsdato. 

For mer info om smittesituasjonen i Dovre og oppdateringer, følg med på www.krisestab.no