FERIEVIKARER SOMMEREN 2018 - pleie og omsorgsavdelingen

Vi trenger ferievikarer hovedsakelig i perioden 2. juli til 13. august til følgende områder:

•    Avdelingene på Fredheim omsorgssenter
•    Hjemmesykepleien
•    Miljøarbeidertjenesten
•    Hjemmehjelp
•    Kjøkkenpersonell
•    Vaskeri

Personer med fagkompetanse eller erfaring fra fagområdene blir prioritert, men vi ønsker også at ungdom over 18 år søker. Skriv gjerne i prioritert rekkefølge hvilke avdeling du ønsker å jobbe i.

Det er opplæringsdager i uke 26, med teoridag mandag 25.06. 

Du blir lønnet etter kvalifikasjoner fra kr 156,28 pr. time, som er minstelønn for ufaglærte.

Skriv enkel søknad til Pleie- og omsorgsavdelingen, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre, evt. epost fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no.

 
--------------------

Pleie- og omsorgsavdelingen er samlokalisert på Fredheim omsorgssenter i moderne og velfungerende lokaler. Miljøarbeidertjenesten er lokalisert til Helsehuset på Dombås.
For alle stillingene forventes det en viss datakompetanse, da både pasientjournal, arbeidsplaner, kvalitetsdokumentasjon, avvikssystem m.m. er elektronisk. Det stilles strenge krav til at norsk språk muntlig og skriftlig beherskes godt.
Søkere til hjemmetjenestene og miljøarbeidertjenesten må ha førerkort.

Ønsker du flere opplysninger om noen av stillingene kan du kontakte pleie- og omsorgsleder Finn Bergseth på telefon 61 24 20 20 evt. e-post: finn.bergseth@dovre.kommune.no. 

Søknadsfrist 05.04.2018. 

Velkommen til en hyggelig og lærerik sommer sammen med oss i helse og omsorg i Dovre!