Endring i gebyrer for septikrenovasjon

Det er uforutsette endringer i kostnader for levering av slam fra mobil avvanning. I tillegg er det et framførbart underskudd for septikrenovasjon. Dette gjør at det er nødvendig å regulere gebyrene for septikrenovasjon.

Fram til og med 2018 har slam fra tømming av slamutskillere blitt levert til Sel kommune – Myrmoen for videre behandling fram til jordforbedringsmiddel. På grunn av luktproblemer så har ikke Sel kommune - Myrmoen mulighet til å motta slam fra andre kommuner fra 01.01.2019.

Les mer i

behandlet av Dovre kommunestyre 13.05.19.

Justeringen for hele 2019 kommer ved fakturering av 4. termin, ca. uke 34. Opprinnelig gebyr for 2019 framkommer på fakturaen. Likeledes framkommer økningen som særskilt post (korrigering).