Drømmestipendet 2020- åpent for nominasjon til 24. januar.

Klikk for stort bildeSøkere må kontakte kulturskolen innen 10. januar! Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere én person eller én gruppe innen hver av disse kategoriene: Dans, Musikk, Skapende skriving, Visuell kunst, Sirkus, Teater, Annet.

For å kunne søke om å bli nominert til Drømmestipendet 2019 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

I 2020 offentliggjøres de 100 som tildeles stipend i løpet av mai/juni.

Vil du bli nominert, eller kjenner du noen som kan bli nominert til Drømmestipendet 2020, ta kontakt med Lesja og Dovre kulturskole v/ Anethe Kleven. Kulturskolen velger ut de som skal nomineres fra Lesja og Dovre kommuner innenfor de sjangrene som nevnt ovenfor.

Frist! Nominasjon av kandidat sendes til kulturskolen innen fredag 10. januar 2020.

Les mer om Drømmestipendet her: http://www.drommestipendet.no 

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414