Dovre topper kommunebarometeret

KommunKlikk for stort bildeal Rapport skriver:  

"Vi setter sammen Kommunebarometeret fordi vi mener det er viktig at noen på nøytralt grunnlag vurderer hvordan kommunene presterer. Effektivitetsmålinger er én ting, men hensikten med velferdskommunen er ikke at den skal være billigst mulig. Den skal derimot være best innenfor de økonomiske rammene som finnes. Da må kommunene måles, både mot hverandre og mot seg selv.

Denne gang er det Dovre som går helt til topps, takket være svært gode plasseringer innen viktige områder som barnevern, barnehage og grunnskole. Særlig forbedringen innen barnevern de siste årene er markant."

Klikk for stort bilde

 

Les mer på Kommunal Rapport