Dovre kommune uten datatilgang

OPPDATERING kl 16:00

Telenor melder om at feilen er rettet og at datakommunikasjonen fungerer normalt.

 

 

OPPDATERING kl 15:00 

Brudd i fiber er lokalisert langs jernbanelinjen. Telenor har derfor av sikkerhetsmessige grunner måttet avvente tillatelse fra Bane Nor, men melder nå at feilrettingsarbeidet har startet opp.

Forventet rettetid er satt til kl. 21:00.

Konsekvens: brudd på en av føringsveiene i landsnettet og utfall av mobil, bredbånd og fasttelefoni i Dovre kommune.
Telia oppgir på sitt kart over dekningsfeil (https://telia.no/dekningsutfall) mindre utfall i samme område.

For Telenor er 3 av 8 basestasjoner for mobil, 492 kunder med bredbånd og 11 telefonikunder uten forbindelse.

Informasjon kl 09:00:

På grunn av et brudd på fiberlinja mellom Sel og Dovre, er Dovre kommune for tiden uten dataforbindelse. Telenor har lokalisert feilen og arbeider med å rette problemet, men det er usikkert hvor lang tid dette vil ta.