Dovre kommune på topp på kommunebarometeret.

Dovre havner på førsteplass i den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Det endelige resultatet kommer i slutten av juni.

Dovre kommune scorer særlig høyt på grunnskole og barnehager, men også helse og sosial har samlet sett gode resultater.

Når det gjelder kostnadsnivå for tjenestene, kommer Pleie- og omsorg, Sosialtjenesten og Administrasjon gunstig ut. Her ligger kostnadene lavt målt mot resten av landet og sammenlignbare kommuner.

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner i Norge, foretatt av Kommunal rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Første rangering ble publisert i 2010. 2019-barometeret inkluderer 151 forskjellige nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier.