Dovre kommune kåret til tredje beste kommune blant de med minst legemeldt fravær

Kommunal Rapport 12.10.17 omtaler sykefraværet i kommunene. Dovre kommune med sine 4% havner på en fin 3. plass i hele landet.