Dovre kommune er første kommune som deltar i SMILE

SMart Inclusive Living Environments (SMILE) er et EU-prosjekt med helseinstitusjoner og teknologiske bedrifter i Norge, Danmark, Nederland, Hellas og Canada som samarbeidspartnere.

Fra venstre Lisbeth Dyrendal Høgset, Jenny M. Bergschöld og koordinator i hjemmesykepleien i Dovre Lene Vadet Reidun Øygard   

SMILE-prosjektet ønsker, gjennom et samarbeid med eldre hjemmeboende, å utvikle et innovative bomiljø med tilpassede e-Helse løsninger som kan bidra til at eldre mennesker kan bo og fungere selvstendig i egne hjem med rett hjelp til rett tid når det er nødvendig. Prosjektet har fått midler fra EU Horisont 2020 programmet og fra The Canadian Institute of Health Research. 


Prosjektet vil bidra til at eldre hjemmeboende får mulighet å påvirke utviklingen av teknologiske løsninger som utvikles i prosjektet, for å sikre at teknologien oppleves som nyttig og god av dem som skal bruke den. Ansatte i kommunen bidrar med å kontakte aktuelle deltagere og med gjennomføring av en spørreundersøkelsen i første del av prosjektet.


Sykehuset innlandet ved Forskningssenteret for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom koordinerer prosjektet. Dovre kommune er første kommune som deltar i SMILE. 
Onsdag 8. september hadde kommunen besøk av forsker Jenny M. Bergschöld fra SINTEF Digital, Avd Helse og prosjektkoordinator i Sykehuset Innlandet Lisbeth Dyrendal Høgset, som intervjuet de to første norske deltakerne i SMILE. 

Se for øvrig informasjon om SMILE