Dovre har fått fornyet godkjenning som nasjonalparkkommune

Klikk for stort bilde Med den nye merkevaren for Norges nasjonalparker skal alle aktører stå sterkt samlet under ett symbol, portalen. Slik skapes en tydelig felles identitet for nasjonalparker, besøkssentre, nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer.

Dovre kommunestyret vedtok 27. august i år å søke om ny status som nasjonalparkkommune under den nye merkevarestrategien "Norges Nasjonalparker". Målsettingen for arbeidet med merkevaren er at flere skal besøke nasjonalparkene, bedre vern og større verdiskapning.

Det er Miljødirektoratet som har innvilget søknaden fra Dovre kommune.

bru over grimse - mot kattugla.jpg - Klikk for stort bildeTverrliseterbrua i Grimsdalen