Dovre er blitt trafikksikker kommune

Godkjenningsmøtet 9. oktoberGodt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere. I møte 9. oktober ble Dovre godkjent som Trafikksikker kommune.

Et team fra Trygg trafikk og Statens Vegvesen, med distriktsleder David Tofthagen i spissen stod for godkjenningsprosessen, med gjennomgang av kommunens svar på de godkjenningskriteriene som gjelder. Dovre kommune, med ordfører Oddny Garmo og koordinator for godkjenningsprosessen i Dovre Greta Talleraas i spissen,  fikk mange godord for sitt trafikksikkerhetsarbeid på mange felt, men ikke minst det systematiske arbeidet som har foregått i skolene i mange år.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som eier av mange veier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Les mer her: Trafikksikker kommune