Den magnetiske stasjonen på Dombås 100 år

Klikk for stort bildeDen magnetiske stasjonen DOB 100 år Anethe Kleven Tirsdag 19. september var det 100 års markering av Den magnetiske stasjonen på Dombås, 1916- 2016.

Til markeringen av Den magnetiske stasjonen på Dombås 100 år  var det invitert foredragsholdere fra universitetene i Tromsø og Bergen, som presenterte tema om magnetisme, nordlysfenomenet, stjerner og planeter.

Det var også en urframføring av brevsamlinga til Sigurd Einbu. Et stort arbeid gjort av Gunnar Bentdal og Ola Tovmo ved Opplandsarkivet. Presentasjonen av den digitaliserte brevsamlinga etter Sigurd Einbu ble presentert av Jørgen Berg- Domaas, Gunnar Bentdal og Ola Tovmo.

Den digitaliserte brevsamlinga kan du finne på hjemmesiden til Dovre Historielag www.dovrehistorielag.no/einbu

Brevsamlinga viser hvor omfattende arbeid og stor rolle Sigurd Einbu ( 1866- 1946 ) hadde som astronom. For mange er han ukjent, men han hadde en betydelig rolle innenfor astronomi.

Han er kanskje mest kjent for en oppdagelse på himmelen i 1912, da han observerte en ny stjerne den 12. mars. Stjerna fikk navnet Nova Geminorum nr 2 Sigurd Enebo.

Om observasjonen fra boken En himmelrommets fyrvokter Sigurd Einbu av Gunnar Bentdal; 

I eit intervju vart Einbu spurd om kor langt det var til denne stjerna. Han svarar med å gje nokre tal til informasjon slik at intervjuaren sjølv kunne prøve å rekne ut og finne svar. "Katastrofen" sa Einbu, " som fekk den nye stjerna til å blusse opp, skjedde omtrent på den tida da oberst Sinclaire drog over " salten hav" og fall ved Kringen. Når du veit at ljoset går 300 000 km i sekundet, så er det enkelt å finne avstanden. Det eg såg 12. mars, skjedde altså for 300 år sidan". No vart namnet Sigurd Einbu verkeleg kjent. Fra sentralbyrået i Kiel spreiddest meldinga om oppdaginga til nesten alle obervatoria over heile verda. Truleg måtte han sjølv unne seg ein god røyk med langpipa si og kanskje til og med eit glas portvin saman med Helga da han kom heim att til Brennøygarden kvelden den 12. mars; det var som han sjølv sa: "Ein minneverdig kveld" ( s. 56).

Den magnetiske stasjonen på Dombås kom til i 1916, der magnetometeret var på plass i Brennøygarden. Sigurd Einbu fikk ansvaret for observasjon og registrering av variasjonene i jordmagnetfeltet. Den magnetiske stasjonen er i dag flyttet til Dombåshaugen og et viktig punkt for registrering. Det er Martin Berg som i dag gjør dette arbeidet.

Markeringen av 100 års jubileet for den magnetiske stasjonen på Dombås ble arrangert av Erland Løkken, Else Hole Ulekleiv, Ola Tovmo og Gunnar Bentdal.