Bispevisitas i Dovre

PROGRAM FOR VISITASEN

Programposter med klokkeslett og stad er ope for alle! 
Vi håper heile bygda kjem og helsar på biskopen vår.

Tysdag 3. desember
Adventsamling på Dombås barneskule. Møte med tilsette og sokneråd. Biskopen møter Ungdomsrådet. Besøk på Hjerleid handverksskule.
Kl. 21.00        Sang og kveldsbønn i Dovre kyrkje.

Onsdag 4. desember
Møte med formannskapet. 
Kl. 11.00        Gudsteneste i Fredheim kapell.
Samtale med bebuarar og tilsette på Fredheim. Gardsbesøk.
Kl. 18.30        Biskopen er på «Stjernedryss», Kulturskulens forestilling i Dombås kino.

Torsdag 5. desember
Kl. 09.00        Adventssamling i Dovre kyrkje med skule og barnehage.
Sangstund med Dombås barnehage. Matpakkemøte med lærarar. Spørretime med elevar på ungdomsskulen og vidaregåande skule. Kaffe og samtale om «Ungt reiseliv».
Kl. 18.00        Ung ljosmesse i Dombås kyrkje.
Medarbeiderkveld for kyrkja sine friviljuge, råd og tilsette.

Laurdag 7. desember
Kl. 14.00        Adventskonsert i Dombås kyrkje – for og med «små og store».
Kl. 15.00        Det gode måltid i kantina på ungdomskulen.

Søndag 8. desember
Kl. 12.00        Visitasgudsteneste i Dovre kyrkje.
Kl. 13.30        Kyrkjekaffe med visitasforedrag på Toftemo Turiststasjon.