Barneverntjenesten i Dovre - 24/7 akuttberedskap

Klikk for stort bilde 24/7 akuttberedskap
fra og med uke 26 til og med uke 35

Barneverntjenesten vil:

-    Ta i mot telefon-henvendelser fra barn, ungdom og foreldre som har behov for samtale, veiledning og bistand          utenom arbeidstid.
-    Undersøke og vurdere akuttsituasjoner
-    Bidra med barnevernfaglig kompetanse i tverrfaglig samarbeid i en akuttsituasjon
-    Formidle og sikre rett hjelp videre i ordinær tjeneste

Det er ikke eget nummer til beredskapstelefon, men ansatte som er i beredskap benytter egen arbeidstelefon (se nummer på liste).

Beredskap går fra fredag kl.08.00 til fredag kl.08.00.

Mandag til fredag 08.00-15.30 benyttes kommunens sentralbord 61 24 21 00 eller ansatte sitt direkte mobilnummer.

 

 

Uke    Dato fra-til          Navn                                 Telefonnummer
26      22.06-29.06        Marte Eithun                     47 61 79 88

27      29.06-06.07       Stina Storhaug-Løkken     48 95 94 90

28      06.07-13.07       Tone Kirkestuen                99 09 87 81

29     13.07-20.07        Bente Vadet                      47 46 25 44

30     20.07-27.07        Marte Eithun                     47 61 79 88

31     27.07-03.08        Hildegunn Dalum              48 95 94 86

32     03.08 -10.08       Hildegunn Dalum              48 95 94 86

33     10.08 -17.08       Stina Storhaug-Løkken     48 95 94 90

34     17.08-24.08        Tone Kirkestuen                99 09 87 81

35     24.08-31.08        Bente Vadet                      47 46 25 44