Arrangementstilskudd høsten 2017

Klikk for stort bildeArrangementSøknadsfrist 15. oktober.

Arrangementstilskudd

 

Kr. 30 000,- til kulturformål fordeles på to søknadsrunder i året.

 • Tilskudd kan gis til personer, organisasjoner eller institusjoner i Dovre kommune som fremmer lokal kultur og aktivitet. Unntaket er rene kommersielle tiltak.
 • Tilskudd skal kun gis til arrangement som holdes i Dovre kommune.
 • Frivillige lag og organisasjoner som har egen tilskuddspost for arrangement på kommunebudsjettet er ikke berettiget.
 • Tiltak for barn og ungdom opp til og med 19 år prioriteres.
 • Tilskuddets omfang skjønnsvurderes ut fra målgruppe, kvalitet på arrangement, totalkostnad, lagets økonomi og inntektsmuligheter.
 • Normalt ytes ikke tilskudd som overstiger 50 % av prosjektets totalkostnad.
 • Søknaden skal gi opplysninger om:

a) Formål b) Tidsramme c) Innhold e) Budsjett og finanieringsplan.

 • Søknaden må komme i forkant av arrangementet.
 • Kommunen krever en enkel skriftlig rapport med regnskap fra avviklede arrangement.
 • Arrangement som får tilskudd skal bruke Dovre kommunes kommunevåpen i forbindelse med arrangementet. På hvilken måte kommunevåpenet skal brukes avtales med Rådmannen.
 • Søknadsfrister 15. april og 15. oktober.

Søknaden sendes til Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre eller postmottak@dovre.kommune.no

Kontakt; kulturkonsulent Anethe Kleven anethe.kleven@dovre.kommune.no tlf. 61 24 21 00