Aktuelle søknadsfristar april 2018 - landbruk

Landbrukskontoret minner om felles søknadsfrist for desse ordningane den 20. april:

SMIL-midlar  

  • Lenke til informasjon, søknadsskjema m.m.                                                                                          

Tilskot til drenering av jordbruksjord          

Torvuttak 

 

Søknader kan sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.

Kontakt

Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 21