3 personer smittet med Covid 19.

Tre ansatte ved Dombås Hotell er påvist smittet med covid-19. 

Kommunens smittevernressurser er kalt inn og arbeider med å skaffe oversikt over nærkontakter. 

Les mer på Krisestab Lesja-Dovre