2 ledige stillinger på Hjerleid

Klikk for stort bilde Helle Hundevadt 2 ledige stillinger er utlyst i Byggteknikk og Overflateteknikk:  landsdekkende utdanningstilbud  i tradisjonshandverk ved Handverksskolen på Hjerleid, Dovre.

"Vi er ute etter erfarne håndverkere som er levende opptatt av å formidle kunnskap om tradisjonelle byggeteknikker, og tradisjonelle malingsteknikker for ungdom og voksne. Dette er to nye landsdekkende utdanningstilbud, vg2 Byggteknikk og vg2 Overflateteknikk, rettet mot dem som vil jobbe med restaurering og istandsetting av bygninger, både som tømrere og malere", sier rektor Helle Hundevadt.

 

 • Begge Vg2-tilbudene bygger på Vg1 Bygg og anleggsteknikk, der elevene får kjennskap til mange kompetansemål innen bygg- og anleggsfagene. Vg2 Byggteknikk skal være for dem som velger en yrkeskarriere innen restaurering, istandsetting, ombygging av eksisterende bygninger. Om lag 60 % av alle byggeoppdrag i dag er på eldre bygg. Det er ingen formelle utdanningsløp på videregående skoles nivå som har dette markedet som mål. Handverks-skolen mener at det er viktig å skape interesse og rekruttere til dette markedet allerede på vg2 nivå.

   

 • Vg2 Overflateteknikk er for dem som velger en yrkeskarriere innen restaurering og istandsetting av både interiør og eksteriør i gamle bygninger. Det er imidlertid en økende interesse for å bruke tradisjonell kunnskap i malerfaget på nye bygninger også, så dette faget har stor bredde. Det er i dag liten søkning til de eksisterende tilbudene på vg2 Overflateteknikk. Skolen tror at et utdanningstilbud som tar utgangspunkt i tradisjonskunnskapen i malerfaget kan skape ny interesse og rekruttering til et marked som trenger flere dyktige malere.

   

  Handverksskolen er lokalisert på Hjerleid, i fjellbygda Dovre. Skolen vil utvikle et bredt fagmiljø på basis av utdanningstilbudene man har i treskjæring, møbelsnekring, byggteknikk, overflateteknikk og i smedfaget. På Hjerleid er det i dag lærebedrift med 7 lærlinger, og videre planer om fagskoletilbud og høgskoletilbud ligger i utviklingsstrategien som skal utvikle Hjerleid som et kompetansesenter innen tradisjonshåndverk og bygningsvern.

   

  "Skolens pedagogiske ide` er basert på Verkstedpedagogikk, eller såkalt Handlingsbåren kunnskap, der mester (lærer) og svenn(elev) jobber sammen på prosjekter, der eleven «hermer» etter lærerens teknikk, arbeidsstilling, rytme – og står i virkelig arbeid for en kunde. Da må effektivitet og prosedyrer fungere. Skolen legger opp til at elevene på vg2 Byggteknikk og vg2 Overflateteknikk skal bygge og male virkelige hus, ikke bare jobbe med modeller, skaffe dem reelle oppdrag, med alle de arbeidsprosessene det innebærer. Refleksjon og dokumentasjon, materialkunnskap og verktøystell er viktig å lære seg. Vi ønsker at elevene skal få tid til å gå i dybden og få øvd inn teknikker", sier rektor Helle Hundevadt.

   

  Mer info: www.hjerleid.no, rektor tlf 93 28 19 30 / helle@hjerleid.no Søknadsfrist 15.3.18.